MINECRAFT PIXELMON #27 – ĐOẠT LẤY HUY HIỆU HEAT BADGE

MINECRAFT PIXELMON #27 – ĐOẠT LẤY HUY HIỆU HEAT BADGE

minecraft pixelmon tập 27 đoạt lấy huy hiệu heat badge
minecraft
minecraft pixelmon
đoạt lấy huy hiệu heat badge
pokemon
pokemon mới

Music provided by:
DanAFlint: Pokemon Theme – Epic Remix

link mod: http://www.9minecraft.net/pixelmon/

Support the stream: https://streamlabs.com/lyfpgaming

■ Tặng Gói Kẹo Và Ghi Kèm Lời Nhắn Vào Video Đang Live Stream Hãy Click Vào Link : http://vrdonate.vn/lyfpgaming

■ Facebook cá nhân của lỳ: https://www.facebook.com/tranhuynhphi
■ Đại Gia Đình Lỳ FP Gaming: https://www.facebook.com/groups/235666013505986/?fref=nf

Leave a Reply