14 The house was so untidy

– Kênh học Tiếng Anh trẻ em Family and Friend
– Kênh học tiếng Trung: HQTT – Nghe Nói Trung – Việt, Việt – Trung
– Kênh học tiếng Nhật: Hội Quán Tam Thê – Tiếng Nhật Giao Tiếp Nihongo
– Kênh luyện hát và karaoke tiếng Trung, Anh: Hội Quán Tam Thế Karaoke

Leave a Reply